Sjuksköterskor

Distriktssköterskor

Atifa Mazogy

Eva Elvesjö Stillberger

Lena Herö-Karlsson

Monica Rehnmark

Mottagningssköterska

Alexandra Eriksson

Juoell Abied

Martha Backman

Sara Mattisson

Yasemin Tiftikci

Ej i tjänst

Christina Hedman

Ej i tjänst

Maja Junel

Ej i tjänst

Susanna Khan

Tjänstledig

Undersköterskor

Lise Norberg

Marianne Huttunen

XiPing Zhang